خدمات

ترخیص کالا

به همراه نمایندگی در اکثر بنادر مهم

حمل و نقل دریایی

نمایندگی رسمی کشتیرانی کشور ایران

حمل و نقل هوایی

دارای مجوز IATA جهان

حمل و نقل زمینی

به همراه نمایندگی در سراسر اروپا

ترانزیت داخلی

به همراه نمایندگی در سراسر اروپا

ترانزیت خارجی

به همراه نمایندگی در سراسر اروپا

اخبار

تیزر الیت آریا جم

مکان ما