مدیریت مجموعه الیت آریا جم

کامبیز شجاعی نیک – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

Email: kambiz.shojaie [at] elitearia.com

مدارک دانشگاهی

 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم های اقتصادی از دانشگاه علم و صنعت ایران
 • کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

  مدارک حمل و نقل بین المللی

 • دیپلم فیاتا از سازمان FIATA
 • مدارک حمل و نقل هوایی از سازمان هواپیمایی کشور

  سوابق حرفه ای

 • مدرس حمل و نقل بین المللی در اتاق بازرگانی ایران
 • 21 سال سابقه مدیریتی در شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا و شرکت های بازرگانی

افشین اخباری انارکی – کارشناس تجارت بین الملل

Email: afshin.akhbari [at] elitearia.com

 مدارک دانشگاهی

 • کارشناسی تجارت بین الملل از پاریس (فرانسه)

مدارک حمل و نقل بین المللی

 • مدارک حمل و نقل هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری

سوابق حرفه ای

 • مدیر بازرگانی خارجی
 • مدیر عملیات حمل