ادامه تعاریف درحمل ونقل بین المللی کالا:

ادامه تعاریف درحمل ونقل بین المللی کالا:

راننده تحت پوشش جاده ای : یک شخصیت حقیقی است واجد شرایط رانندگی که به منظور فعالیت در امر حمل ونقل بین المللی با قرارداد با شرکت معینی ،به حمل کالا مبادرت می ورزد.

مشتری : یک شخصیت حقیقی یا حقوقی  است که با شرکت حمل ونقل برای جابجایی کالا قرارداد منعقد می کند.

بارنامه : سندی است قابل انتقال و مبین مالکیت کالا که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می نمایدو حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه در مبدا به نقطه دیگر در مقصد با وسیله حمل مورد توافق (کشتی ،هواپیما،کامیون )در مقابل کرایه حمل معین می باشد.

راه بارنامه : سندی است غیرقابل انتقال که حمل کننده با صدور آن متعهد می گردد در قبال کرایه ،محموله را از مبدا تا مقصد حمل نموده و تحویل گیرنده دهد

ترخیصیه  : سندی است که به موجب آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط ،صاحب کالا جهت ترخیص محموله به گمرک معرفی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *