اعضای هیئت مدیره حمل و نقل بین المللی الیت آریا جم

کامبیز شجاعی نیک – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

سمت: رئیس هیئت مدیره حمل و نقل بین المللی الیت آریا جم

Email: kambiz.shojaie@elitearia.com

مدارک دانشگاهی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم های اقتصادی از دانشگاه علم و صنعت ایران
  • کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
  • دیپلم فیاتا از سازمان FIATA
  • مدارک حمل و نقل هوایی از سازمان هواپیمایی کشورسوابق حرفه ای
  • مدرس حمل و نقل بین المللی در اتاق بازرگانی ایران
  • 21 سال سابقه مدیریتی در شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا و شرکت های بازرگانی
تصویر آقای افشین اخبار - عضو هیئت مدیره حمل و نقل بین المللی الیت آریا

افشین اخباری انارکی – کارشناس تجارت بین الملل

سمت: عضو هیئت مدیره

Email: afshin.akhbari@elitearia.com

 مدارک دانشگاهی

  • کارشناسی تجارت بین الملل از پاریس (فرانسه)

مدارک 

  • مدارک حمل و نقل هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری

سوابق حرفه ای

  • مدیر بازرگانی خارجی
  • مدیر عملیات حمل