اعضای هیئت مدیره حمل و نقل بین المللی الیت آریا جم

کامبیز شجاعی نیک – دکترای DBA از دانشگاه تهران

سمت: مدیر عامل حمل و نقل بین المللی الیت آریا جم

Email: kambiz.shojaie@elitearia.com

مدارک دانشگاهی

 • دکترای DBA از دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم های اقتصادی از دانشگاه علم و صنعت ایران
 • کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • دیپلم فیاتا از سازمان FIATA
 • مدارک حمل و نقل هوایی از سازمان هواپیمایی کشورسوابق حرفه ای
 • مدرس حمل و نقل بین المللی در اتاق بازرگانی ایران و فیاتا
 • 23 سال سابقه مدیریتی در شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا و شرکت های بازرگانی
تصویر آقای افشین اخبار - عضو هیئت مدیره حمل و نقل بین المللی الیت آریا

افشین اخباری انارکی – کارشناس تجارت بین الملل

سمت: رییس هیئت مدیره

Email: afshin.akhbari@elitearia.com

 مدارک دانشگاهی

 • کارشناسی تجارت بین الملل از پاریس (فرانسه)

مدارک 

 • مدارک حمل و نقل هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری

سوابق حرفه ای

 • مدیر بازرگانی خارجی
 • مدیر عملیات حمل