سیاست های خرد و اهداف شرکت حمل و نقل بین المللی:

باید ها و نباید ها: باید به مشتریان در همه حال احترام بگذاریم ،حتی اگر حق با ما باشد، هرگز به مشتریان اطلاعات غلط ندهیم حتی اگر به ضرر ما باشد.

رعایت استانداردها: در کار خود همیشه از استاندارد های حمل و نقل بین المللی و باب هشتم قانون تجارت تبعیت نماییم.

قوانین و مقررات: همه به قوانین و مقررات داخلی شرکت احترام بگذاریم، برای انجام عملیات همیشه زیر نظر و تایید مدیر واحد باشیم.

خط مشی عمومی سازمان: وفاداری به شرکت. ساعات حضور و غیاب کارکنان در ساعات مقرر. خوش نام بودن در انجمن صنفی و بین مشتریان.

ارکان جهت ساز گروه الیت

1- ارزش های اساسی :

 • ارائه خدمات بهینه به مشتریان در راستای خدمت به کشور ایران
 • کسب درآمد و سود رسانی شرکت
 • ایجاد یک محیط سلامت کسب وکار
 • تعاول و همکاری و همراهی با کارکنان به جهت ارتقاء سطح زندگی ایشان

2- رسالت شرکت MISSION:

 •  نهایت رسالت شرکت ، خدمت رسانی به کشور ایران و شرکت های تولیدی وبازرگانی .
 • صداقت کامل با مشتریان
 • جاودانگی شرکت در مجامع داخلی و خارجی با نام نیک

3- آرمان شرکت VISION :

شرکت الیت آریا جم همراه با تیم جوان و متخصص خود تلاش می کند تا در 10 سال پیش رو یکی از پنج شرکت حمل ونقل بین المللی ایران باشد. 

4- اهداف شرکت GOALS:

 • ارائه بهترین خدمات به مشتریان در راستای خدمت به کشور ایران
 • کسب درآمد و سود رسانی شرکت
 • ایجاد یک محیط سلامت کسب وکار
 • تعامل و همراهی با کارکنان به جهت ارتقاء سطح زندگی 

5- سیاست ها :

  • سیاست های کلی شرکت که همان خط مشی حاکم بر سازمان است هدف نهایی شرکت را تعریف می کند که شامل سیاست های خرد و کلان می باشد.

 

سیاست کلان :

 همه ارکان و مدیران و کارکنان در یک محیط سلام به هدف اصلی شرکت فکر کنند ، گام بردارند . اطلاعات همدیگر را در اختیار هم گذاشته و باعث ارتقاءسطح کیفی خدمات گردند.