اینکوترمز چیست؟

اینکوترمز چیست نوشته کامبیز شجاعی نیک

اینکوترمز چیست؟

ارسال شده توسط: کامبیز شجاعی نیک دسته بندی : اینکوترمز

در تجارت بین الملل قوانین و قواعد نوشته شده و نانوشته ای تعیین شده است که در تسهیل روند کارها مفید باشد. یکی از این اصول، اینکوترمز (Incoterms) نام دارد که در جهت تسهیل مراودات میان خریداران و فروشندگان ایجاد شده است.

آنچه در این مطلب می خوانید

اینکوترمز چیست؟

روشی برای تسهیل مراودات

در تجارت بین الملل به منظور روان سازی و تسهیل در مراودات میان خریداران و فروشندگان، نمادهای کلیدی تعریف شده است که با به کار بردن هر کدام، میزان مسئولیت و هزینه های مرتبط بین فروشنده و خریدار شفاف می شود. به این نمادهای کلیدی اینکوترمز (Incoterms) گفته می شود.

اینکوترمز (Incoterms) خود از ترکیب سه کلمه International Commercial Terms تشکیل شده است.

اینکوترمز قانون نیست

مفهوم و جزئیات آن

اینکوترمز (Incoterms) قانون نیست، بلکه توصیه ای است که به منظور سهولت در تعیین طرف مسئول هزینه حمل، نقطه انتقال ریسک از فروشنده به خریدار و انجام امور بیمه کالا، بازرسی و … حسب مورد تقاضای خریدار و فروشنده مطرح می گردد. ضمن اینکه انتقال مالکیت را هرگز اینکوترمز مشخص نمی کند.

باید توجه داشته باشید که در اینجا منظور از هزینه حمل، نقاطی است که مسئولیت ریسک و هزینه از فروشنده به خریدار منتقل می شود. از طرفی انتقال مسئولیت ریسک نشان دهنده آن است که خریدار و فروشنده از بابت محموله در صورت بروز خطرات تا چه زمانی مسئول هستند و هزینه ریسک نمایانگر آن است که خریدار و فروشنده از بابت هزینه های جاری محموله تا چه زمانی متعهد هستند.

نکات کلیدی لجستیک در اینکوترمز

تعیین نکات کلیدی

تعیین نکات کلیدی لجستیک که اینکوترمز (Incoterms) مشخص می نماید عبارتند از:

 • بارگیری در وسیله حمل در محل فروشنده
 • پرداخت حقوق و عوارض گمرکی صادراتی
 • حمل به بندرگاه صادر کننده
 • ورود بار در بندر صادر کننده
 • بارگیری در بندر صادر کننده
 • حمل به بندر وارد کننده
 • ورود بار در بندر وارد کننده
 • بارگیری در وسیله حمل در بندر وارد کننده
 • حمل به مقصد خریدار
 • بیمه
 • عملیات ترخیص کالا در مقصد
 • پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مقصد

اشتراک گذاری پست