بایگانی نویسنده : admin

بخشنامه 99/03/25 و 99/03/26

بخشنامه های “ کد اتحادیه اورپا (EORI) – رایگان” و “سرویس رو-رو از بندر Kavkaz روسیه به Varna بلغارستان” و “اصلاحیه- تعویض پلاک کامیون” در فایل پیوست تقدیم حضور می گردد.       اصلاحیه تعویض پلاک کامیون دانلود PDF   کد اتحادیه اروپا دانلود PDF   سرویس و از بندر KAVKAZ روسیه  VARNA بلغارستان […]

بخشنامه های مورخ 99/03/24 و 99/03/25

بخشنامه های “شرایط تعیین شده برای رانندگان و خودروهای ترانزیتی جهت ورود و خروج به/از جمهوری ترکیه” و “پلاک جدید ترانزیت” در فایل پیوست تقدیم حضور می گردد.     پلاک جدید ترانزیت دانلود PDF شرایط تعیین شده برای رانندگان و خودروهای ترانزیتی جهت ورود و خروج بها از جمهوری ترکیه دانلود PDF

بخشنامه 99/03/20

بخشنامه های “تعیین تکلیف کامیونهای متوقف شده در مرز میرجاوه” ،”بل روس” و “به روز رسانی آمار و اطلاعات ناوگان ملکی و تحت پوشش در سامانه مدیریت شرکتها” در فایل پیوست تقدیم حضور می گردد.   بل روس دانلود PDF تعیین تکلیف کامیون های متوقف شده در مرز میرجاوه دانلود PDF

بخشنامه 99/03/19

بخشنامه های “ اختصاص تسهیلات بانکی به مشاغل آسیب دیده به منظور جبران خسارت ناشی از بیماری کرونا” ، “ بازگشایی پایانه مرزی بازرگان” و “ دستورالعمل تردد ناوگان ایرانی به ترکیه” در فایل پیوست تقدیم حضور می گردد.     بازگشایی پایانه مرزی بازرگان دانلود PDF   اختصاص تسهیلات بانکی به مشاغل آسیب دیده […]

بخشنامه 99/03/07

بخشنامه ” برگزاری سلسله همایش های کاربردی تجارت در جهت افزایش مبادلات فی مابین کشورهای دوست و همسایه” در فایل پیوست تقدیم حضور می گردد.     برگزاری سلسله همایش های تجارت در جهت افزایش مبادلات فی مابین کشورهای دوست و همسایه دانلود PDF

بخشنامه 99/03/06

بخشنامه های ” تردد ناوگان در مسیر روسیه” و ” رسیدگی به مشکلات ناوگان متوقف در پایانه مرزی میرجاوه”  در فایل پیوست تقدیم حضور می گردد.       تردد ناوگان در مسیر روسیه دانلود PDF رسیدگی به مشکلات ناوگان متوقف در پایانه مرزی میرجاوه دانلود PDF

بخشنامه 99/03/03

بخشنامه های “به روزرسانی اطلاعات تماس در سامانه مدیریت شرکتها” ،”خاتمه اوراق تردد لیتوانی” و “تردد ناوگان ایرانی به قلمرو روسیه” در فایل پیوست تقدیم حضور می گردد. به روزرسانی اطلاعات تماس در سامانه مدیریت شرکتها دانلود  PDF   تردد ناوگان ایرانی به قلمرو روسیه دانلود PDF   خاتمه  اوراق  لیتوانی دانلود PDF

بخشنامه 99/02/30

بخشنامه های ” مشخصات اعضای هیئت مدیره” ،” به روز رسانی مستمر اطلاعات تماس در سامانه مدیریت شرکتها” و ” ظرفیت های اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس (خاور میانه) به ویژه قطر” در فایل پیوست تقدیم حضور می گردد. مشخصات اعضای هیئت مدیره دانلود PDF به روز رسانی مستمر اطلاعات تماس در سامانه مدیریت شرکتها […]