بایگانی نویسنده : admin

Circulars 99/04/30-99/04/31

The circulars “Request for information required by the Customs Transit Office as described in the table sent in the issued licenses”, “Registration of all information in the online system” and “Holding specialized courses related to trade and commerce” are presented in the attached file. Registration of all guide information in the online PDF download Request […]

بخشنامه های 99/04/30-99/04/31

بخشنامه های “درخواست اطلاعات مورد نیاز دفتر ترانزیت گمرک به شرح جدول ارسالی در مجوزهای صادره”، “ثبت کلیه اطلاعات راهنامه در سامانه بر خط” و “برگزاری دوره های تخصصی مرتبط با حوزه تجارت و بازرگانی” در فایل پیوست تقدیم حضور می گردد.   ثبت کلیه اطلاعات راهنامه در سامانه بر خط دانلود PDF درخواست اطلاعات […]

بخشنامه 99/04/28-99/04/29

بخشنامه های “ ابلاغ مصوبه- تعیین تعرفه حمل کانتینر بیست (20) فوت باردار ترانزیتی از بندرعباس به خواف و مطهری” ،” اختصاص تسهیلات بانکی مشاغل آسیب دیده به منظور جبران خسارت ناشی از بیماری کرونا” ،” درخواست واریز حق عضویت سال 1399″ و “ الگوریتم ورود کامیونها به قرقیزستان” در فایل پیوست تقدیم حضور می […]

بخشنامه 99/04/28

بخشنامه های “تغییر ساعت کاری انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی ایران”،”درخصوص سمینارآموزشی و توجیهی مرورمسئولیت های کریر در کنوانسیونCMRومعرفی قراردادبیمه گروهی راهنامهCMRانجمن با بیمه پاسارگاد”،”معرفی استفاده از مسیر جلفا/پلدشت به عنوان جایگزین زمان ازدحام مرز بازرگان” و “آخرین وضعیت محدودیتهای حمل و نقل بین المللی جاده ای متأثر از ویروس کرونا تا آخر […]

بخشنامه های مورخ 22 الی 99/04/24

بخشنامه های “موضوع: قرارداد جدید بیمه بارنامه حمل چند وجهی فیاتا (FBL)” ، “بیمه مسئولیت راهنامه CMR” ، “تخفیف در هزینه پارکینگ کامیونهای متوقف شده در مرز میر جاوه” ، “ساعت کاری اتاق بازرگانی ایران” و “به روز رسانی اطلاعات نماینده/نمایندگان شرکت های حمل و نقل بین المللی” در فایل پیوست تقدیم حضور می گردد. […]

بخشنامه های 99/04/21-99/04/22

بخشنامه های “ ابلاغیه مصوبه تخفیفات ارائه شده از سوی راه آهن ترکیه” ،” اعلام وصول سیستمی – ردیف های بلاتکلیف” و “ پیش اظهاریه الکترونیکی کالا از طریق سیستم Asycuda world برای ورود و عبور کالا به /از ترکمنستان”  در فایل پیوست تقدیم حضور می گردد. علام وصول سیستمی – ردیف های بلاتکلیف دانلودPDF […]