بایگانی دسته بندی ها آموزش زمینی

در این صفحه قصد داریم آموزش های حمل و نقل بین المللی زمینی که شامل موارد زیر میباشد را را به شما ارائه دهیم، امیدواریم که مفید واقع شود. 

حمل و نقل بین جاده ای

حمل و نقل جاده ای

شناسایی عوامل موثر در قیمت‌گذاری حمل ‌و نقل بین جاده ای کالا با استفاده از اقتصاد سنجی چکيده در این پژوهش به بررسی انواع کرایه حمل کالا در ایران پرداخته شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق با استفاده از پرونده های حمل و نقل بین جاده ای کالا مربوط به شرکت حمل ونقل […]