بایگانی دسته بندی ها بخش نامه ها

بخشنامه 99/09/01 – 99/09/02

بخشنامه های “سامانه یکپارچه گمرکی ASYCUDA ترکمنستان” PDF ، “یادآوری مجوزهای تردد معتبر تا پایان سال میلادی و تمدید اعتبار مجوز تردد قزاقستان تا پایان ژانویه” PDF و “توقف روز افزون تانکرهای حامل گاز در تیر پارک میر جاوه” در فایل پیوست تقدیم حضور می گردد. PDF

بخشنامه 99/08/19 – 99/08/20

بخشنامه های “تمدید محدودیت تردد توسط جمهوری آذربایجان” PDF ، “اعلام ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایران” PDF ، ” حق توقفات واگنها در بخش حمل و نقل بین المللی” PDF و “الزام تست کرونا از تاریخ 1399/08/20جهت ترانزیت از روسیه (آستاراخان) به کشور قراقستان” در فایل پیوست تقدیم حضور می گردد. PDF

بخشنامه 99/08/19 – 99/08/20

بخشنامه های “اجباری شدن ارسال «خلاصه اظهاریه کالا»SED summary entry declaration به گمرک اکراین از 7 نوامبر 2020 (99/8/17)” PDF و “تحویل گذربرگهای تعدادی از کشورها” در فایل پیوست تقدیم حضور می گردد. PDF

بخشنامه 99/08/17

بخشنامه های “تعدیل نرخ حمل ترانزیتی محموله ذغال سنگ ازبکستان در محور سرخس- زاهدان” ،PDF ” اعلام نیاز ناوگان یخچالدار” ، PDF ” اعلامیه ورود کشتی (رو رو) کامپوزیتور رحمانینف به بندر امیر آباد” PDF و “موافقت اصولی مجتمعهای خدماتی، تیر پارکها، شرکتهای حمل و نقل و پایانه های کالا” در فایل پیوست تقدیم حضور […]

بخشنامه مورخ 99/08/12

بخشنامه های  “اعلامیه ورود کشتی (رو رو) کامپوزیتور رحمانیف به بندر امیر آباد” PDF و ” تعطیلی اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مورخ 14/08/1399″ در فایل پیوست تقدیم حضور می گردد. PDF

بخشنامه 99/08/06 – 99/08/05

بخشنامه های “توقف ناوگان حامل سوخت و فرآورده های نفتی در پرویزخان” PDF ، ” آموزش آنلاین حمل و نقل و اینکوترمز 2020″ PDF و “مجوزهای تردد اسپانیا، اسلوونی و روسیه” PDF در فایل پیوست تقدیم حضور می گردد.