بایگانی دسته بندی ها بخش نامه ها

بخشنامه مورخ 99/07/27

بخشنامه های “تصمیم آخرین جلسه کمیسیون فرعی شورایعالی هماهنگی کشور به منظور رسیدگی به علل تنزل ترانزیت خارجی از مسیر ایران” PDF و “به روز رسانی ابعاد و اوزان مجاز تردد در قلمرو اروپا” PDF در فایل پیوست تقدیم حضور می گردد.

بخشنامه مورخ 99/07/20

بخشنامه های “توسعه شناورهای رو-رو در دریای خزر” ، PDF “مجوز یکبار ورود کامیون های خالی کشورهای قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان” PDF و “برگزاری چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی بازرگانی سلیمانیه – عراق” PDF در فایل پیوست تقدیم حضور می گردد.

بخشنامه های 99/07/14 – 99/07/15

بخشنامه های “شرایط مصوب کارگروه نوسازی برای واردات کامیونهای موضوع بند (ت) ماده 30” ، PDF “لغو محدودیتهای تردد ناوگان ایرانی در آلمان” PDF در فایل پیوست تقدیم حضور می گردد.

بخشنامه99/07/12

بخشنامه “شروع به کار باجه ارزی در بانک ملی شعبه مرکزی چابهار” در فایل پیوست تقدیم حضور می گردد. PDF و “ابلاغ مصوبه گوگرد پلکانی سرخس به بندرعباس” در فایل پیوست تقدیم حضور می گردد. PDF