بایگانی دسته بندی ها بخش نامه ها

بخشنامه مورخ 99/06/23-99/06/24

بخشنامه های “ لزام رعایت مقررات بهداشتی و استفاده از ماسک” ، PDF “ ارائه کارنه دو پاساژ در گمرک مرزی تفتان” و PDF “ تغییرات در برخی از قوانین کشور ارمنستان” PDF در فایل پیوست تقدیم حضور می گردد.

بخشنامه مورخ 99/06/16-99/06/17

بخشنامه های “تحویل مجوزهای تردد اسلوونی و لاتویا” ، PDF “احداث بندر جدید روسیه در شهر لاگان جمهوری کالمیکیای فدراسیون روسیه در کرانه دریای خزر” PDF و “تعطیلی گمرک اسلام قلعه افغانستان PDF  در فایل پیوست تقدیم حضور می گردد.

بخشنامه99/06/06

با سلام بخشنامه های “آغاز به کار مؤسسه ضامن و صادرکننده کارنه تیر عمان، Sinyar از 27 آگوست 2020 (6 شهریور ماه 99)” دانلود PDF و “راه اندازی اپلیکیشن تلفن همراه رانندگان و مالکین ناوگان” دانلود PDF در فایل پیوست تقدیم حضور می گردد.