بایگانی دسته بندی ها بخش نامه ها

بخشنامه 99/02/28

  بخشنامه های ” تردد ناوگان ایرانی به قلمرو دانمارک – مدارک درخواستی و مکاتبات لازم” و ” منطقه کوزوو” در فایل پیوست تقدیم حضور می گردد.   منطقه کوزوو دانلود PDF   تردد ناوگان ایرانی به قلمرو دانمارک- مدارک درخواستی و مکاتبات درخواستی دانلود PDF   

بخشنامه 99/02/27

بخشنامه های “بحران بیماری کرونا و اثرات اقتصادی آن در بخش خصوصی بویژه حمل و نقل بین المللی”،”ارائه مدارک شناسایی شرکتها بصورت فایل سیستمی به گمرک”،”مخاطرات تردد ناوگان ایرانی به قلمرو افغانستان” ،”پایانه مرزی میرجاوه” و “ارسال اطلاعات شاغلین بخش حمل و نقل” در فایل پیوست تقدیم حضور می گردد. ارسال اطلاعات شاغلین  دانلودPDF   […]