ترخیص

ترخیص

آشنایی با ترخیص کالا

ترخیص کالا یک پروسه در گمرک محسوب می شود که بوسیله صاحبین کالا یا نماینده قانونی آنها جهت تحویل کالا ها به گمرک و مراحل آزاد سازی کالا برای صادر کننده و وارد کننده انجام می گیرد.

این عملیات یکی از مهمترین خدمات بازرگانی شرکت الیت آریا جم محسوب می شود. تیم حرفه ای این شرکت آماده است تا با بهره گیری از نیروهای متخصص خود که تجربه زیادی در امر ترخیص بار از انبار گمرک کشور را دارند، کالای شما را در کوتاه ترین زمان و بهترین نحو ترخیص نمایند.

کادر پیگیری در کشورهای مختلف

گروه الیت آریا جم با بهره مندی از کادری مجرب در داخل ایران، ترکیه، گرجستان و امارات متحده عربی، تشریفات گمرکی را تا حد ممکن آسان و سریع نموده است.

کادر پیگیری در کشورهای مختلف

گروه الیت آریا جم با بهره مندی از کادری مجرب در داخل ایران، ترکیه، گرجستان و امارات متحده عربی، تشریفات گمرکی را تا حد ممکن آسان و سریع نموده است.

کادر پیگیری در کشورهای مختلف

گروه الیت آریا جم با بهره مندی از کادری مجرب در داخل ایران، ترکیه، گرجستان و امارات متحده عربی، تشریفات گمرکی را تا حد ممکن آسان و سریع نموده است.

ترخیص کالا از گمرک الیت آریا جم

سامانه ترخیص کالا

این سامانه یک پایگاه اطلاعاتی است که به کلیه سوالات در زمینه گمرکی، صادرات و واردات،ترخیص کالا ، انبارداری و… پاسخ می دهد.

این سیستم زیر نظر افرادی اداره میشود که اشراف کامل بر تمامی امورات ترخیصی کالا و آیین نامه های مذبور دارند و هرگونه سوالی را که تجار محترم و صاحبین کالا در مورد پروسه ترخیص کالا دارند را پاسخ می گویند.