درخواست همکاری

در صورت تمایل به همکاری با شرکت الیت آریا جم خواهشمند است ابتدا نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید.
بدیهی است که در صورت نیاز به استخدام از طریق شماره تماس یا ایمیل اعلامی از شما دعوت به همکاری به عمل خواهد آمد.
پس از ثبت اطلاعات لطفا بصورت جداگانه رزومه خود را به آدرس ایمیل Job@elitearia.com ارسال بفرمایید.