مقالات آموزشی

جریمه پرداخت دیرکرد کانتینر

بخشنامه جریمه پرداخت دیرکرد کانتینر‎

به منظور حمایت از مالکین کانتینر و تاخیر در برگشت آن توسط صاحبین کالا و همچنین تاخیر در پرداخت حق خواب (دموراژ)، بخشنامه ای توسط انجمن کشتیرانی صادر گردید که صاحبین کالا ملزم به پرداخت به موقع حق خواب باشند. فایل PDF این بخشنامه در انتهای این مطلب قابل دانلود

مشاهده بخشنامه »
جریمه پرداخت دیرکرد کانتینر

بخشنامه جریمه پرداخت دیرکرد کانتینر‎

به منظور حمایت از مالکین کانتینر و تاخیر در برگشت آن توسط صاحبین کالا و همچنین تاخیر در پرداخت حق خواب (دموراژ)، بخشنامه ای توسط انجمن کشتیرانی صادر گردید که صاحبین کالا ملزم به پرداخت به موقع حق خواب باشند. فایل PDF این بخشنامه در انتهای این مطلب قابل دانلود

مشاهده بخشنامه »